[giaban]650,000[/giaban] [giacu][/giacu] [hot][/hot] [chitiet]

Chi tiết mỹ phẩm Ohui Mascara độ ẩm cao, duy trì bám dính. Lash Stay Mascara

Ohui Mascara Lash Stay Mascara có độ ẩm cao duy trì khả năng bám dính tốt, dàn trải đều

Dung lượng: 8g


[/chitiet]